Basades en els principis de cooperativisme assembleari i democràcia directa permetem a totes contribuir i prendre partit en el procés de presa de decisions.

Les assemblees organitzatives online es realitzen mensualment.

La distribució de tasques es dirigeix per grups de treball independents i autònoms, en els que cadascun d’ells organitza les seves pròpies reunions internes i el seu ritme de trevall, des de Communication (grup on la comunicació i les estratègies d’abast són planejades i executades) fins el Common Management (grup dedicat a solucionar diferents qüestions, des de temes legals a operacionals).

La nostra estructura de gobernança interna segueix els valors dels 6 Principis del FinTech Conscient:

  • Orientació cap a l’impacte social i ecològic.
  • Millorar la resistència financera.
  • Orientat tant a persones com a inversors.
  • Gobernança democràtica.
  • Convenient i accessible.
  • Empoderador i educatiu.