Open Collaborative Platform (OCP) és també l’eina clau logística per als nostres membres.

Proporcionem a tots els nostres membres un compte OCP per gestionar els seus assumptes de membresia, veure la seva cartera i utilitzar tots els serveis que Bank of the Commons està oferint progressivament.

Una vegada s’hagi creat un compte OCP, aquest es pot vincular al compte de Bank of the Commons a través d’una casella de comentaris.

Aquest compte OCP també permetrà als membres posar-se en contacte amb els administradors a través d’un sistema de xat en cas de què sorgeixi algun problema, a més de controlar el seu Moneder Multimoneda i la seva llista de transaccions relatives.