Les tecnologies bancàries i els sistemes de pagament estan canviant ràpidament cap a una major eficiència i facilitat d’ús, però la manera en la què els sistemes oficials operen segueix sent la mateixa i hi ha una gran varietat de raons per les quals el sistema bancari clàssic no arriba a complir les expectatives d’àmplies capes de la societat.

Les cooperatives de banca ètica i diferents alternatives de monedes socials a tot el món ara s’enfronten al repte de poder beneficiar-se d’avanços tecnològics com Blockchain, i a la vegada mantenir-se fidels als seus valors mentre creixen, es consoliden i son capaços d’assolir una major audiència.

En aquest ampli marc de treball, les eines ofertes per Blockchain permeten que un model de banca descentralitzada pugui injectar soberania popular en finances, pressupostos participatius i creació de diner.

La missió del Bank of the Commons és facilitar una transacció a un espai post-capitalista ètic; on un sistema just i auto-organitzat, creixi amb l’objectiu de construir una alternativa financera completa.

Esperem complir amb els objectius que estan explicats a continuació:

  • Proveir d’un sistema de pagaments sense intermediaris, entre tots els participants d’una economia cooperativa i solidària.
  • Proveir de tecnologies descentralitzades a la banca física i a les monedes socials.
  • Interconnectar la banca ètica i els moviments de monedes alternatives amb eines pràctiques que simplifiquin els intercanvis.
  • Estendre la banca ètica i possibilitats de pagaments a qualsevol lloc d’Europa, i progressivament a la resta del món.
  • Repensar el concepte de la creació del diner, resolent el crònic problema en el cooperativisme de la falta d’inversió i creant consciència sobre com el diner és “creat” i com això pot canviar.

Unir-te al Bank of the Commons podria ser la teva oportunitat per a co-crear aquesta aventura.